ZDRAVOTNÍ MISIE

Člověk léčí, ale Bůh uzdravuje

Novinky

Odebírat

Chci zasílat na e-mail:

captcha 

Přihlášením nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Tip pro život

Neztrácej čas s hlupákem

Nedomlouvej hlupákovi proto, že hlupák pohrdne tvou prozíravou řečí! Přísloví 23‚9; 9‚8

Moudrý člověk velice dobře ví, že existuje mnoho úskalí spojených s předáváním informací, a proto je sám schopen svou řeč, svá slova, tedy myšlenky, které z něj vychází vhodně korigovat.

Počasí u nás

Polojasno

-2°C

Polojasno

Vlhkost: 73%

Vítr: 27.36 km/h

Vítejte ve světě ZDRAVOTNÍ MISIE

Jsme organizací, která nabízí a poskytuje na křesťasnkých principech založené zdravotně misijní služby. Snažíme se mírnit utrpení, pomáháme potřebným, zvěstujeme evangelium a učíme zdravému životnímu stylu ve světle biblické bio-hygieny.

V různých osvětových, vzdělávacích a mentorských programech vedeme zájemce nejen k zdravému a aktívnímu životu, ale také k odpovědnému rodičovství, úctě člověka k člověku, efektivnímu hospodaření s nabytými prostředky a k spoluúčasti na charitativních projektech, k spoluodpovědnosti earthza stav naší společnosti a k respektu lidské důstojnosti. Pomáháme podle možností všem potřebným bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti či náboženské vyznání. Řídíme se Ježíšovým příkazem: "Uzdravujte nemocné, křiste mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony; zdarma jste dostali, zdarma dávejte." (Mat 10,8)

Program Zdravotní misie

 • Zdravotní poradenství a prevence.
 • V centrech zdraví nabízíme naturopatickou péči.
 • Informujeme o rizicích nestřídmého životního stylu - porušování Stvořitelových zákonů zdraví.
 • Podílíme se na mnoha různých vzdělávacích a charitativních projektech zaměřených na zdraví, rodinu a odpovědný přístup k životu.
 • V zahraničí podporujeme stavbu škol, nemocnic, domovů pro staré lidi a modliteben kde nabízíme misijní a komunitní pomoc, zdravotní péči, nutriční programy, péči o sirotky a opuštěné či zneužívané děti.
 • Nezapomínáme ani na přípravu budoucích misionářů, pro které organizujeme řadu odborných kurzů a vzdělávacích seminářů.
 • Vzděláváme zájemce o aktivní zdravotně misijní činnost a připravujeme tak laické pracovníky na službu, jejichž úkolem je probouzet ve svém okolí zodpovědnost za zdravtně misijní dílo, slovem i svým příkladem vést ostatní k aktivní účasti na tomto poslání.
 • Přestože naše činnost zahrnuje nezbytně i ekonomické činnosti, spočívá zejména v aktivním modlitebním životě inspirovaném Biblí - Božím slovem.
 • Zveme všechny zájemce k prohlubování osobní zkušenosti s Bohem Stvořitelem. "Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!" (Žalm 34,9)

Aktuality

 • Sázíme stromy s MY TREES 30.01.2019 07:30

  Myslíme nejenom na potřeby lidí, ale také na přírodu. Rozhodli jsme se reagovat na nabídku projektu Jaroslava Pilného MY TREES a podpořit výsadbu...

 • Quo vadis Zdravotní misie? Naléhavě hledáme pomoc 25.12.2018 07:30

  Milí přátelé a klienti Zdravotní misie, misijního centra v Podolí a televize Light Channel, čas velmi rychle ubíhá. Uplynul další, čtvrtý rok naší...

 • Sváteční provoz 20.12.2018 07:30

  Přinášíme přehled pracovní doby v předvánočním čase a na přelomu roku.

Otázky a odpovědi

 • Koronavirus - jak se chránit a léčit? 14.03.2020 14:48

  Koronavirus - lze se chránit a léčit pomocí přírodních produktů? Existují v přírodě podpůrné látky? Co můžeme pro naše zdraví v této době sami...

 • Proč je možno některou nemoc vyléčit a jinou nikoliv? 04.09.2018 14:48

  V minulých dnech jsem dostal opakovaně stejnou otázku: "Proč je možno některou nemoc vyléčit a jinou nikoliv?" Přestože to není snadné, pokusím se...

 • Co je to akrylamid? 28.05.2017 21:48

  Často se lidé ptají na to jestli je pečení a smažení vhodným způsobem přípravy potravy. Odpověď vychází z poznatku, že během takového způsobu...

Z misie

 • Elim Lands 25.12.2018 10:18

  Elim Lands je komplexní školící misijní středisko, které se nachází v srdci státu Osun v Nigerii. Trénink studentů je postaven na principech...

 • EDEN - Epicentrum zdraví 20.01.2018 14:18

  Mimo pořádání ozdravných pobytů organizuje zdravotně-preventivní aktivity po celé ČR (i mimo ČR) formou Dnů zdraví, Víkendů zdraví nebo Týdnů...

 • GENESIS EXPO - jedinečná putovní výstava 05.11.2017 11:45

  Víte, jak vznikl vesmír, život, příroda i člověk? Co je obsahem tzv. evoluční teorie a jakou vědeckou alternativu k ní máme dnes k dispozici? A co...

Copyright © 2015-2018 ZDRAVOTNÍ MISIE s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

X

Right Click

No right click